Na křídlech motýlích rokem 2017

Na křídlech motýlích rokem 2017

Od nového roku 2018 už nás dělí pouhé zlomky času. Jaký byl tento rok pro Vás? Umíte si tento svůj právě prožitý rok pojmenovat? Věřím, že každému z vás, stejně jako mně, přinesl tento rok 2017 nové posuny a mnohá překvapení. Doufám, že převážně ta pozitivní! Pro mě se rok 2017 stal rokem volnosti a variability! Darovala jsem si půlroční pracovní pauzu a nechala jsem se unášet na křídlech motýlích;-).

  

Rok vnitřního osvobození

V pravém slova smyslu byl pro mě rok 2017 rokem vnitřního osvobození! Vím, že každý se nacházíme na různém úseku své životní cesty a máme své “soukromé” lekce, které nás prověřují, pročišťují, a ač třeba přes mnohou bolest posouvají dále! Pochopila jsem, že je třeba se inspirovat a motivovat, abychom na sobě neustále, především vnitřně, pracovali! Ale důležité je porovnávat se hlavně sám/a se sebou! Jinak se nevyhneme buď frustraci nebo na druhé straně povýšenosti a duchovní pýše!

Bez rodiny by to nešlo!

Pokud se ohlížím za právě uplynulým rokem 2017, nezbývá mi než ze srdce děkovat a být vděčná za mnohá inspirující setkání, splněné sny a poděkovat také především sama sobě, že jsem si dovolila tímto procesem projít! Ale všechny tyto plánované i neplánované změny by se rozhodně nemohly uskutečnit bez pevného zázemí a podpory hlavně ze strany mého manžela a mých dětí, kterým chci na tomto místě poděkovat především!!! Vím, že to se mnou má rodina díky mé bouřlivé a temperamentní povaze nemá zrovna jednoduché, ale dělám v tomto momentě pouze tolik kolik umím! Přese všechno doufám, že se inspirujeme a doplňujeme navzájem!

Co jsem se v tomto roce naučila je, že nemusím být perfektní a jet vždy na 100 – 200%! 🙂 Naučila jsem se odpočívat a užívat si pro sebe cenné chvilky. Vážím si každého momentu a děkuji za každý den, který vnímám jako dar! Nic není samozřejmé! Mnohem více vnímám přírodu – zvláště stromy, které mě velmi inspirují! Vychutnávám si nově pohyb, i když zde mám velké rezervy. Ale na konci tohoto roku jsem pro sebe objevila pro mnohé dávno objevené masáže a znovu dostala tak potvrzení, že se můžeme velmi cíleně léčit a dostávat signály přes své vlastní tělo. Vím, že na tomto poli je ještě mnohé co objevovat i v letech následujících!

  

Hledání sebe sama

Asi jako každý člověk mám své vize, sny a cíle, ale vím, že bez vnitřní pokory a vděčnosti by se zbortily velmi rychle! Tato doba je už sama o sobě dost rychlá a nutí nás odkládat své masky!!! Máme je vesměs všichni a já doufám, že se mi jich pár podařilo odložit! Tento rok byl pro mě především o hledání mé vnitřní ženy a ženské síly! Svléknout ze sebe “své vnitřní mužské kalhoty” se mi zcela nepodařilo, ale dokážu si na druhé straně už mnohem více vědomě užívat svou zranitelnost, křehkost a mnohem raději také navenek nosím sukně a šaty než třeba přede dvěma lety!

Díky úžasným ženským seminářům Lucie Chaya “Moderní kurandera I a II“ se mi podařilo více se skamarádit s mým ženským tělem a přijmout i vlastní “nedostatky”, které jsou často vlastně jedinečným darem pro každou ženu. Sebepřijetí a sebeláska je ozdravný proces, který si zaslouží všechny (nejen) ženy! Mám radost, že v dnešní době potkáváme stále více mužů, kteří díky svému vědomému ozdravnému vnitřnímu procesu, dávají prostor svým ženám a dovolují jim jejich ženství plně rozvinout! To samé platí samozřejmě také opačně. Žena ve své vnitřní kráse muže skrze své srdce “léčí”!

Cesta na „posvátnou“ Sardinii

Sesterství a ženskou sílu jsem mohla zvláště silně procítit právě díky objevné cestě na “posvátnou” Sardinii v červnu tohoto roku a mohla si tak splnit jeden ze svých cestovatelských snů. Děkuji všem ženám, se kterými jsem zde mohla prožít neuvěřitelné společenství a sdílet životní příběhy, které píše život sám. Sardinie je neuvěřitelná země, kde k vám místa, stromy a živly promlouvají, pokud se ztišíte a dovolíte jim to. Mě velmi uchvátily zvláště tzv. nuraghy, ve kterých k vám “promlouvají” samotné kameny svou tajemnou řečí a silou přítomného okamžiku.

 

Z tropů za polární kruh

Poznání nových kultur a cestování souzní s mými kočovnými geny a vím, že se tomuto volání již dlouho bránit nechci. Některá místa si sami vyberete a některá si vyberou vás. Tak to bylo  s mou další cestou do Norska, které si prostřednictvím mé kamarádky vybralo mě. Já spíše “teplomilný” tvor jsem se ocitla uprostřed srpna 400 km za severním polárním kruhem a v zimní bundě, čepici a trekových botách prožila zcela jinak takový běžný letní týden ;-).

  

Ale jsem moc za tuto zkušenost vděčná, protože tato polární cesta mě ještě více sblížila s mou vlastní rodinou, která se v této době “vařila” v Bulharsku ve čtyřicetistupňových vedrech. Došly mi zde další vnitřní souvislosti o mé cestě a poslání! Cestovat pro mě znamená z ptačí perspektivy nahlédnout svůj vlastní život, který často uprostřed dění a shonu nechápeme.

Protančit se sama k sobě

Na náhody už dávno nevěřím! Takže jsem si “náhodou” po mém listopadovém ženském semináři přitáhla do svého života další, minimálně dvě, inspirující ženy, kterým vděčím za projevení své ženskosti tancem a hudbou. Děkuji tímto Ra-duši za její inspirující workshopy tance a tance živlů, za společné meditace a retrospektivu roku 2017. Nemusíte být zrovna profesionální tanečnice, abyste se díky intuitivnímu tanci spojily samy se sebou, milé ženy! 😉

Dalším článkem do pomalu se skládající mozaiky bylo pro mě “zázračně” uvolněné místo na prosincovém tanečním semináři peruánských posvátných zvířat, pumy, kolibříka a kondora. Moje volání duše navštívit v roce 2018 Peru dosáhlo svého zhmotnění v podobě Míši Peterson, která pro mě díky svému životnímu stylu, znamená fyzickou spojku do Peru. Měla jsem tu čest poznat zde nádhernou Peruánku Sophii. Děkuji za tato osudová setkání!

  

Miluji svou práci, která je mým posláním

A to nejlepší na konec! Zde bych chtěla především poděkovat všem mým úžasným žákům, studentům, nadšencům a fanouškům německého jazyka, který se stal mou celoživotní vášní. Nevím, kdo se tento rok učil více: zda vy ode mě nebo já od vás! 🙂 Pro mě byl tento rok nezaplatitelnou zkušeností s možnostmi učit privátně, firemní kurzy, tlumočit a překládat – takzvaně mimo školní systém, v kterém jsem se pohybovala s přestávkami skoro dvacet let.

Děkuji Vám tímto za Vaše nové podněty a výzvy, které mě motivují a “ženou” dále kupředu. Mám chuť se kvůli sobě i vám dále vzdělávat a posouvat (nejen) v německém jazyce. Dá se říci, že díky vám se znovu “učím učit” a jsem za to velmi vděčná! Jako technický antitalent chci jmenovitě poděkovat mé úžasné nové učitelce angličtiny, Žanetě, která mě velmi inspiruje a nastavuje mi skvělé “lidsky- pedagogické” zrcadlo. Tento rok jsem tak díky ní objevila konečně kouzlo a kreativitu výuky jazyků po skypu. Tím, že se sama učím nový jazyk, který ještě rozšíří španělština, mohu více chápat potřeby, obavy z mluvení či “pocity ztrapnění se” u mých studentů. Sama vždy mohu “ždímat” své tričko po hodině angličtiny, kdy jsem v roli žáčka. Mám neuvěřitelný respekt vůči všem, kteří se postaví svým vlastním výzvám, nejen jazykovým, a jdou do akce!!!!

Z čeho mám opravdovou radost

Z čeho mám tedy opravdou radost, že díky vám, fanouškům němčiny, skutečně za půl roku žije naše facebooková komunita “Německy rychle a zběsile”, která jak věřím dosáhne v roce 2018 z dnešních 417 minimálně na 500 členů!!! Díky za vaše podněty, postřehy a podporu!!! Jsem ráda, že tu jste!!!

Mám radost, že si můj neplacený eBook  “O Německu, Němcích a němčině netradičně” stáhlo za tento rok již 169 zájemců. Jak pevně věřím přibude v novém roce eBook další, jehož téma se již pomalu rýsuje :-). Stejně jako se vyklubává motýl z kukly, pomalu dozrává nový on-line výukový kurz němčiny. Děkuji na tomto místě za všechny povzbuzující komentáře i konstruktivní kritiku, které jsou pro mě velmi cenným impulzem k mé další práci!

Do nového roku 2018 vám chci tímto srdečně popřát, ať je tento rok pro vás rokem splněných přání, nových osobních posunů a úspěchů, rokem Pravdy a nalezením vnitřního poslání, pokud ho ještě hledáte! Ať zase o krůček či více poznáte a porozumíte hlavně sami sobě a dovolíte si žít svůj vlastní život opravdově a bez masek!!!

S láskou

Vaše Gábi

gabi.nacarova@seznam.cz
Jsem expert na němčinu, která je mou vášní; se mnou budete němčinu a Německo milovat a komunikace se stane zábavou :-) Více informací naleznete zde >>
Komentáře