Když jsem po 15 letech ztratila práci a rozhlížela jsem se po nové, došlo mi, jakou chybu jsem udělal, že jsem se více nevěnovala jazykům. Jakékoliv učení jsem měla spojené s pocity selhávání a se stresem. Gábinu jsem si našla na internetu. Když jsem poprvé zvonila na její zvonek, měla jsem strach. To všechno, strach i stres, však zmizelo už na první hodině. Gábina byla přirozená, nijak mě nezkoušela, nehodnotila, zajímala se o moje představy a nabídla mi možnosti, jak se němčině věnovat. Vybrala jsem si formu konzultací bez domácích úkolů a už po roce jsem byla schopna přelouskat první německou knihu. S Gábinou jsem získala nejen znalosti němčiny, ale i odvahu němčinu používat. Hned po roce jsem dělala zkoušku z Nj na vysoké škole. Gábina se mnou procvičila gramatiku, abych se cítila jistější a výsledná známka byla za 2! To byl můj první obrovský úspěch, kdy jsem děkovala Bohu i Gábině. Dnes po pěti letech mám složenou odbornou zkoušku z Nj a píši diplomovou práci, do které čerpám informace z odborných německých zdrojů. Mým oborem je speciální pedagogika a problematika dětí v pěstounské péči. Mým snem je přeložit do Čj cenné zdroje, na které jsem při své práci narazila. S Gábinou se setkávám na konzultacích i nadále. Nerada bych o schopnost promluvit německy znovu přišla. Děkuji Gábi.

Alice Dadáková, Praha.

Efektivní doučování, rychlé a svižné tempo výuky. Na doučování jsem přišel s tím, že neumím tvořit préteritum a perfektum. Doučování mi hodně pomohlo se v daném tématu zorientovat. Během dvou hodin jsem se o daném tématu dověděl naprosto vše. Doučování dokonale splnilo má očekávání, jsem spokojený a určitě můžu doporučit i ostatním.

Radek Štumper, Praha

S výukou u Gábi jsem začala na začátku ledna 2017. V květnu mě čekala maturity z němčiny, které jsem celý gympl nevěnovala téměř žádnou pozornost, a tudíž jsem potřebovala intenzivní maturitní přípravu. Ke Gábi jsem chodila jednou týdně. Procvičovaly jsme maturitní témata, především mluvenou formou. Gábi opravovala především moji výslovnost, a když bylo třeba tak i gramatiku. Výuka němčiny u Gábi mi přinesla 1 z maturity a hlavně něco, co se za 8 let nepodařilo žádné z mých učitelek němčiny – přestala jsem němčinu nenávidět a začala se mi dokonce líbit. Pokud kvůli vysokoškolskému studiu nezměním bydliště, budu téměř jistě s výukou u Gábi Nácarové pokračovat. Výuku doporučuji všem, kteří si chtějí zlepšit němčinu, ale zároveň i těm, kteří se zatím domnívají, že se jim němčina nelíbí. S výukou u Gábi téměř jistě změníte názor :-).

Katka, 19 let, Praha

Chtěla bych Ti strašně moc poděkovat za to, co jsi předala naší Denči, když k Tobě o letních prázdninách jezdila na výuku. Nejsou to jen perfektní základy němčiny, ale také to nadšení! Stále mi to přijde naprosto neuvěřitelné. Denča se ve škole v němčině "chytla" úplně parádně. Na první hodině němčiny „zprdla“ němčinářka Deňu, jak si to představuje začít chodit na němčinu (druhý volitelný jazyk), když její spolužáci se už dva roky němčinu učí a ona začíná. A jak to chce jako dohnat? Takhle to začalo... A během pár hodin se situace obrátila, učitelka byla v úžasu. Denču má teď strašně ráda a v pololetí ji sama přeřadila do "lepší" skupiny. Deniska o Tobě mluví každý týden a pořád mi říká, jaká je škoda, že neučíš i angličtinu, protože v němčině je na tom díky Tobě mnohem lépe než v angličtině, kterou se učí od první třídy. Díky Tobě Denisku němčina baví! A vytvořit takové nadšení pro něco u holky, která je v pubertě, tak to opravdu smekám, jsi fakt dobrá!

Martina Kubušová, Praha