Kategorie: Proč píšu tento blog?

A začala jsem přemýšlet…

A tak jsem přemýšlela… Jak vlastně uchopit tak mnohovrstevné a složité téma: „Jaké je dnešní Německo? Jaké místo hraje v současné Evropě němčina? Jak vnímáme Německo my, jako sousedi? Jak vnímají Němci opačně nás? Jsme schopní se vzájemně domluvit? Jsme schopni jedni druhé vůbec pochopit?“ Tyto a jiné další otázky se mi vynořují, když se pokouším...

„Das alles ist Deutschland“

Co vše Vám „nakukali“ o Německu :)? Co se Vám vybaví, když se řekne Německo? Počítají se spontánní maximálně tři rychlé asociace :). Udělejte si sami tento rychlý „sebetest“. Převažují pozitivní a nebo negativní výpovědi? Často totiž přejímáme podvědomě určité obrazy, výklady, které jsme o Německu slýchali jako děti, ve škole, v rodině, doma… Mnohokrát někteří...